Thăm tặng quà cho thân nhân liệt sĩ

Thăm tặng quà cho thân nhân liệt sĩ

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác đội và thiếu nhi năm học 2018 – 2019 Nhằm giáo dục cho các em thiếu nhi trong Liên đội về lòng biết ơn với thế hệ cha anh đi trước, Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa Liên đội TH Y Nuê đã phát động các em học sinh gây quỹ đi thăm và tặng quà thân nhân gia đình liệt... ...
Kế hoạch chuyên môn tháng 5

Kế hoạch chuyên môn tháng 5

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ   TRƯỜNG T.H  Y NUÊ   Số       / KHCM-YN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Thống Nhất, ngày    tháng 5 năm 2019                                              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN                                                       THÁNG 5 /2019                ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 4/ 2019 Đối với giáo viên: – Đã thực hiện chuyên môn từ... ...
Ngày Hội đọc sách 2019 – 2020

Ngày Hội đọc sách 2019 – 2020

Lượt xem:

Sáng nay, ngày 6 tháng 7, Liên đội tiểu học Y Nuê phối hợp với Thư viện tổ chức Ngày hội đọc sách cho thiếu nhi trong Liên đội Nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn. Phát triển các kĩ năng của học sinh như: kĩ năng trình bày, tư duy sáng... ...
Ngày Hội đọc sách 2019 – 2020

Ngày Hội đọc sách 2019 – 2020

Lượt xem:

Sáng nay, ngày 6 tháng 7, Liên đội tiểu học Y Nuê phối hợp với Thư viện tổ chức Ngày hội đọc sách cho thiếu nhi trong Liên đội Nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn. Phát triển các kĩ năng của học sinh như: kĩ năng trình bày, tư duy sáng... ...